موسسه بین المللی حقوقی نماد عدل ایرانیان

نمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير

دانلود
نمونه راي مبني بر تخليه به علت انتقال به غير و تغيير شغل با احتساب حق كسب و پيشه
دانلود
نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره

دانلود
نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان

دانلود

درباره ما

موسسه حقوقی بین المللی، موسسه ای است که اولا زمینه های خاص حقوقی ای که در مورد آن می تواند به نحو تخصصی اظهار نظر کند را معرفی کند و دوما به تعداد زمینه های تخصصی که معرفی می کند در آن صاحب نظر و متخصص مجرب داشته باشد.

پیش از توسعه روابط کشورها از نقطه نظر اقتصادی، از عنوان تجارت بین الملل تنها در خصوص صادرات و واردات کالا یاد می گشته است. این گرایش سنتی پس از جنگ جهانی دوم به نحو چشمگیری متحول شد و امروزه از چنان گستره وسیعی برخوردار است که به نوعی تمامی فعالیت ها و ارتباط های اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد.

Scan

مدرک و گواهی نامه موسسه

گالری